วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

กินเที่ยวทั่วโลก


4 ที่เที่ยวพม่า สำหรับนักเดินทางสายแสวงบุญ

October 17, 2018 | by Tarnthip Travel

ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ ประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยคุ้นเคยนั้นได้รับความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบหรือเป็นนักเดินทางสายแสวงบุญ นั่นก็เพราะพม่านั้นอุดมไปด้วยวัดและเจดีย์อันศักดิ์มากมายหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้บูชา ซึ่งบทความของเราวันนี้ Tarnthip จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ 4 ที่เที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่ทั้งคนไทยและคนพม่าเคารพนับถือ รวมถึงเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปไหว้พระแสวงบุญที่ประเทศพม่ากันค่ะ 1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นสถานที่ไหว้พระที่ขึ้นชื่อที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และคนไทยรู้จักดีที่สุดในพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ที่มาของชื่อนั้นมีความหมายมาจาก “ชเว” หมายถึง ทอง ส่วน “ดากอง” หมายถึงชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น และส่วนยอดของพระเจดีย์มีการประดับเพชรถึง 5,448 เม็ด อีกทั้งยังมีทองคำบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม จึงมีทั้งความงดงาม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งที่เป็นชาวพม่าและที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อสักการะ 2. พระเจดีย์โบทาทอง หรือโบตะตาว พระเจดีย์โบทาทองหรือโบตะตาว หมายถึง ทหาร 1,000 นาย เป็นชื่อที่มีที่มาจากความเชื่อโบราณว่า เมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ)ที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้ที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง … Continued