วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

กินเที่ยวทั่วโลก


ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ ประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยคุ้นเคยนั้นได้รับความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบหรือเป็นนักเดินทางสายแสวงบุญ นั่นก็เพราะพม่านั้นอุดมไปด้วยวัดและเจดีย์อันศักดิ์มากมายหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้บูชา ซึ่งบทความของเราวันนี้ Tarnthip จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ 4 ที่เที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่ทั้งคนไทยและคนพม่าเคารพนับถือ รวมถึงเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปไหว้พระแสวงบุญที่ประเทศพม่ากันค่ะ

1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นสถานที่ไหว้พระที่ขึ้นชื่อที่สุด มีชื่อเสียงที่สุด และคนไทยรู้จักดีที่สุดในพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ที่มาของชื่อนั้นมีความหมายมาจาก “ชเว” หมายถึง ทอง ส่วน “ดากอง” หมายถึงชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น และส่วนยอดของพระเจดีย์มีการประดับเพชรถึง 5,448 เม็ด อีกทั้งยังมีทองคำบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม จึงมีทั้งความงดงาม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งที่เป็นชาวพม่าและที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อสักการะ

2. พระเจดีย์โบทาทอง หรือโบตะตาว

พระเจดีย์โบทาทองหรือโบตะตาว หมายถึง ทหาร 1,000 นาย เป็นชื่อที่มีที่มาจากความเชื่อโบราณว่า เมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ)ที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้ที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี้ เมื่อวันเวลาผ่านไป ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ที่เสียหายจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้พบว่าในเจดีย์มีของมีค่าหลายอย่าง จึงทำการบูรณะและสร้างโครงสร้างใหม่โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องคล้ายเขาวงกต ภายในเป็นสีทองอร่ามงดงามอย่างมาก จากนั้นจึงนำวัตถุโบราณมาจัดแสดง และนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์ เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด

3. พระเจดีย์ชเวมอดอว์

พระเจดีย์ชเวมอดอว์มีอีกชื่อที่คุ้นหูคนไทยนั่นคือ พระธาตุมุเตา โดยพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอว์นั้นเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า สูงกว่าพระมหาเจดีย์ชเวดากองถึง 14 เมตร อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเจดีย์โบราณที่เก่าแก่มีอายุกว่า 2,600 ปี มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม้แพ้เจดีย์แห่งอื่นๆ ของประเทศพม่า

4. พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาติอินทร์แขวนในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี ตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า มีความเชื่อกันว่าใครที่มามนัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้กุศลเทียบเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ ทำให้เป็นพระธาตุที่มีนักเดินทางสายแสวงบุญเดินทางมาสักการะอยู่เสมอ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 4 สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของประเทศพม่าที่เราได้มาแนะนำในวันนี้ พม่าเป็นประเทศใกล้บ้านของเรา สามารถเดินทางไปได้ง่าย สะดวก และใช้งบประมาณไม่สูงมากนัก ถือเป็นอีกประเทศที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวรวมถึงใครที่อยากเดินทางไปไหว้พระ ขอพร ก็ควรลองเดินทางไปสักครั้งในชีวิตค่ะ