วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

ซ่อน
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
 • สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ , สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า , ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน , ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • ทะเลเจดีย์ , เจดีย์ชเวสิกอง , วัดอานันดา , วัดมนุหะ , วัดกุบยางกี , เจดีย์ติโลมินโล , วิหารธรรมมายันจี , สะพานไม้อูเบง , ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี , เจดีย์มิงกุน , ระฆังมินกุน , เจดีย์ชินพิวเม , เจดีย์กวงมูดอ , วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) , พระราชวังมัณฑะเลย์ , วัดกุโสดอร์
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า TTTA190065
 • โรงแรม
 • ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 25
  Sold Out
  26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 16,999 19,999 แสดง - 25
  Sold Out
  2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 25
  Sold Out
  9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16,999 19,999 แสดง - 25
  Sold Out
  16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,999 16,999 แสดง - 25
  Sold Out
  13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,999 16,999 แสดง - 25
  Sold Out
  20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  Sold Out
  11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,999 19,999 แสดง - 25
  Sold Out
  17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 13,999 16,999 แสดง - 25
  Sold Out
  8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  Sold Out
  6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  Sold Out
  7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - 25
  Sold Out
  12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 25
  Sold Out
  26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,999 20,999 แสดง - 25
  Sold Out
  27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 17,999 21,999 แสดง - 25
  Sold Out
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 22,999 แสดง - 25
  Sold Out
  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 22,999 แสดง - 25
  Sold Out
  30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 18,999 22,999 แสดง - 25
  Sold Out

  รายละเอียดการเดินทาง

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
  มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
  ราคาเริ่มต้น 12,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน