วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

บริการนำรถเที่ยวภายในประเทศเป็นหมู่คณะโดย รถตู้ หรือ รถบัส

Thank you for your Information. The officer will contact you back.

One Stop Service For Your Trip

บริษัท พรทิพย์แทรเวล จำกัด
บริษัท ธารทิพย์ แทรเวล เอเย่นซี่ จำกัด
ที่อยู่ : 1064/5 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
TEL : 0-2272-0760-61 ,0-2617-6264-65
FAX : 0-2272-0734

ด้วยประสบการณ์การทำงานของบริษัทกว่า 10 ปี ในการประกอบธุรกิจ ด้านขนส่งผู้โดยสาร โดยบริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถปรับอากาศไม่ประจำทาง ทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งรถแต่ละคันเป็นรถสภาพใหม่ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น TV, DVD, VCD ,KARAOKE ,ห้องสุขภัณฑ์ และเบาะที่นั่งปรับเอนนอนได้

พนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ในการขับรถ และมีความชำนาญในเส้นทางในการเดินทางที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายที่จะให้บริการด้วยความประทับใจ ความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเพื่อให้กลับมาใช้รถเราอีกครั้ง เพราะความประทับใจและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นหัวใจในการทำดำเนินธุรกิจของเรา จึงได้มีการฝึกอบรมพนักงานขับรถทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง และเป็นคนที่สุภาพ ในการทำงานมีการและเปลี่ยนประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมงานในบริษัทจึงทำให้มั่นใจได้เรื่องการบริการรูปแบบรถปรับอากาศที่ทางเราเต็มใจเสนอ

  1. รถ Super VIP 8 ล้อ 2 ชั้น
  2. รถ VIP ปรับนอนพิเศษ ขนาด 42 ที่นั่ง
  3. รถ VIP ปรับนอนพิเศษ ขนาด 32 ที่นั่ง
  4. รถ Super VIP. ปรับนอนพิเศษ ขนาด 22 ที่นั่ง
  5. รถบัสใหญ่ปรับอากาศชั้น 1 ขนาด 42 ที่นั่ง
  6. รถมินิบัส ขนาด 24 ที่นั้ง
  7. รถตู้ VIP

โดยได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ จึงเลือกใช้บริการรถของบริษัทฯ เรา ท่านสามารถวางใจได้ถึงเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถภาพของรถมีความพร้อม 100% ที่จะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทาง ด้วยความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความพึงพอใจในบริการ และความปลอดภัยที่ท่านจะได้รับในบริการของเรา

จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม

พัทยา

หัวหิน

กระบี่

เชียงใหม่

เลย

หนองคาย