วัน-เวลาทำการ :   วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

  • TARNTHIP TRAVEL AGENCY
    1064/5 Praholyothin rd.
    Chomphon sub-district
    Chatuchak district Bangkok 10900

สอบถามข้อมูล

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ข้อมูลบริษัท

ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0105539129864

จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539

เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
No.11/01258